TRAINING

EN WAT NOG MEER?

Bette & de Meijer biedt trainingen aan op het gebied van management en / of teamtrainingen. 

 

Training  
Bij trainen gaat het vaak over kennis en vaardigheden. En daar is niet mis mee! Bette & de Meijer gaat verder dan dat en heeft het ook over zelfinzicht en motivatie. Wat weet ik, wat kan ik (al), wat doe ik en wat drijft mij, zijn hierin kernvragen. Welke gewenste situatie wil ik bereiken. Iedereen leert op zijn eigen wijze. Wat we met elkaar gemeen hebben is dat er pas geleerd kan worden als er sprake is van motivatie, de wil tot veranderen! Doen wat werkt vormt de leidraad.


Bette & de Meijer biedt de deelnemers een interactieve vorm van leren. Zelf oefenen met de leerstof, bewustwording, uitdagingen aangaan en dit aangevuld met theorie vanuit de oplossingsgerichte methodiek! Hierbij wordt een terugkoppeling gemaakt naar de praktijk.

Hieronder worden een aantal voorbeelden toegelicht.

Samenwerking, hoe verder?
Een training waarbij de onderlinge samenwerking centraal staat. Hier kan stil gestaan worden bij de kansen en belemmeringen in de onderlinge samenwerking.

 

Werkwijze
Een intrinsieke en interactieve training waarbij de trainer zich als voorzitter en procesbegeleider opstelt. Hij/zij zorgt voor verdieping van de inhoud en/of methodiek en is mede verantwoordelijk voor sfeer en veiligheid. Dit alles in afstemming met de opdrachtgever.

Voor wie is deze training;
Deze training is voor teams en leidinggevende die de voorkeur geven aan externe ondersteuning van hun leerproces.

 

Werkwijze;
Afhankelijk van vraagstelling maar in ieder geval interactief. 
Maximaal aantal deelnemers en duur van de training: in overleg 

      
Thema gerichte bijeenkomst
Een thematische training op inhoud, bezinning of wat verder ter tafel komt waarbij de externe begeleider zich als voorzitter en procesbegeleider opstelt. Zorgt waarnodig voor verdieping van de inhoud en/of methodiek, dit in afstemming met de opdrachtgever.

Voor wie is deze training;
Deze training is voor teams en leidinggevende die de voorkeur geven aan externe ondersteuning van hun leerproces.

Werkwijze;
- Afhankelijk van vraagstelling
- Maximaal aantal deelnemers: in overleg en afhankelijk van onderwerp

 

Voorbeelden van thema's;

  • Omgaan met veranderingen en groei

  • Bejegening

  • Kwaliteiten

  • Valkuilen en kansen

  • Werken met competenties

  • Wat brengt de toekomst en hoe spelen wij erop in

  • Omgang met klanten, ouders

  • Missie visie & waarden trajecten enz.… 

  • Teamconflicten

  • U komt niet verder met een team, er is veel weerstand of het team komt er in de samenwerking onderling niet meer uit.

Werkwijze
Met een confronterende, respectvolle en helder aanpak wordt het conflict geanalyseerd en besproken. De confrontatie met de individuele inbreng van een ieder komt boven tafel. Vervolgens wordt er gewerkt aan bezinning en het tot elkaar brengen van standpunten. Wellicht moeten conclusies getrokken worden en acties ondernomen. Een intensieve en intrinsieke training waarbij respect en veiligheid het uitgangspunt blijft.
 

Voor wie is deze training;
Deze training is voor teams en leidinggevende die bereid zijn om naar zichzelf en een ieders persoonlijk functioneren te kijken.

Duur van de training; aantal bijeenkomsten en duur in overleg met opdrachtgever. Bette & de Meijer werkt op het gebied van training nauw samen met bureau Impuls, zie voor uitgebreid aanbod de site van Impuls; www.impulsorganisatieadvies.nl

NIEUWS