top of page

TRAINING & TEAMANALYSE

Bette & de Meijer biedt trainingen aan op het gebied van management en / of teamtrainingen. 

 

      Training  
Bij trainen gaat het vaak over kennis en vaardigheden. Wij gaan verder dan dat en hebben het ook over zelfinzicht en motivatie. Wat weet ik, wat kan ik (al), wat doe ik en wat drijft mij, zijn hierin kernvragen. Welke gewenste situatie wil ik bereiken. Iedereen leert op zijn eigen wijze. Wat we met elkaar gemeen hebben is dat er pas geleerd kan worden als er sprake is van motivatie, de wil tot veranderen! Doen wat werkt vormt de leidraad.


We bieden de deelnemers een interactieve vorm van leren. Zelf oefenen met de leerstof, bewustwording, uitdagingen aangaan en dit aangevuld met theorie vanuit de oplossingsgerichte methodiek! Hierbij wordt een terugkoppeling gemaakt naar de praktijk.

Voorbeeld: Samenwerking, hoe verder?
Een training waarbij de onderlinge samenwerking centraal staat. Hier kan stil gestaan worden bij de kansen en belemmeringen in de onderlinge samenwerking.

 

Werkwijze
Een intrinsieke en interactieve training waarbij de trainer zich als voorzitter en procesbegeleider opstelt. Hij/zij zorgt voor verdieping van de inhoud en/of methodiek en is mede verantwoordelijk voor sfeer en veiligheid. Dit alles in afstemming met de opdrachtgever.

Voor wie is deze training;
Deze training is voor teams en leidinggevende die de voorkeur geven aan externe ondersteuning van hun leerproces.

 

Werkwijze;
Afhankelijk van vraagstelling maar in ieder geval interactief. 
Maximaal aantal deelnemers en duur van de training: in overleg       

 

Voorbeelden van thema's;

  • Omgaan met veranderingen en groei

  • Bejegening

  • Kwaliteiten

  • Valkuilen en kansen

  • Werken met competenties

  • Wat brengt de toekomst en hoe spelen wij erop in

  • Missie visie & waarden trajecten enz.… 

  • Teamconflicten

  • U komt niet verder met een team, er is veel weerstand of het team komt er in de samenwerking onderling niet meer uit.

Werkwijze
Op een confronterende, respectvolle wijze wordt de training vorm gegeven.  

Een intensieve en intrinsieke training waarbij respect en veiligheid het uitgangspunt blijft.
 

Voor wie is deze training;
Deze training is voor teams en leidinggevende die bereid zijn om naar zichzelf en een ieders persoonlijk functioneren te kijken.

Duur van de training; aantal bijeenkomsten en duur in overleg met opdrachtgever. Bette & de Meijer werkt op het gebied van training nauw samen met bureau Impuls,  www.impulsorganisatieadvies.nl

       TEAMANALYSE

In max. 3 teambijeenkomsten gaan we op zoek naar het onderliggende kernvraagstuk/

probleem waar het team mee worstelt.

De eerste bijeenkomst gaan we in gesprek over de huidige werkelijkheid door middel van een brede verkenning. Wat is de context waarin het vraagstuk zich met name voordoet, welke thema's zijn belangrijk, wat zien en horen we in de onder en bovenstroom. We komen in deze bijeenkomst tot een gezamenlijk gedragen vraagstuk.  Met deze input gaan de trainers na afloop aan de slag met een analyse over deze bijeenkomst.

In de tweede bijeenkomst wordt de analyse teruggekoppeld aan de hand van de geobserveerde werkelijkheid. We laten via een routekaart de fase zien van de teamontwikkeling. Wat ervaren we in de energie in het team en wat zijn de kenmerken daarvan.  We gaan met het team aan de slag met het uitwerken van gedragsloops. Vanuit de geconstateerde improductieve gedragsloops gaan we in gezamenlijkheid het gedrag productief ombuigen. 

In de derde bijeenkomst gaan we verder met de gedragsloops en de verdere concretisering/ uitwerking in acties. Wat staat het team te doen!

Aantal bijeenkomsten: max. 3 van 2,5 a 3 uur per bijeenkomst.

Aantal deelnemers: afhankelijk van de grootte van het team.

De teamanalyse wordt door 2 trainers begeleidt.

bottom of page